Вашата идея е нашият дизайн.

Вашата идея е нашето оформление

Нашата услуга за разработване започва с идеята за продукта и включва, в зависимост от изискванията на клиента, разработване на хардуер/софтуер, дизайн, създаване на тестова концепция, както и производство на прототип, сертифициране и накрая пускане на продукта на пазара. В зависимост от изискванията разработката взема предвид всички параметри на оптимизираното производство и рентабилното планиране (Dtc / Dtm), както и спазването на установените разпоредби.

Това включва всички обичайни услуги в областта на разработката на хардуер (оформление на платките и схематично проектиране, препроектиране и промени в оформлението), в областта на електромеханиката (проектиране до себестойност (Dtc) / проектиране до производство (Dtm)), топлинно моделиране на всички модули (управление на топлината), разработване на софтуер (програмиране на микроконтролери, разработване на приложения на Java / C# / Visual Basic / Ansi C), както и оптични изчисления.

Имате ли въпроси?

Свържете се с нас!